Vragen in het parlement

2014-2015

– Vraag om uitleg aan Minister Ben Weyts over de schrapping van het energieatol voor de Vlaamse kust

Vraag – Antwoord

– Mondelinge vraag aan Minister Marghem over het energie-atol

Vraag – Antwoord

– Mondelinge vraag aan de Minister van Energie Marghem over het energieatol.

Vraag – Antwoord

– Mondelinge vraag tot Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over “het energie-atol voor de Belgische kust”.

Vraag – Antwoord

– Mondelinge vraag tot Bart Tommelein, Staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over “het energie-atol”.

Vraag – Antwoord

2013-2014

– Schriftelijke vraag tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de studie van het energie-eiland (Kust).

Vraag– Antwoord

2012-2013

– Vraag om uitleg tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het Marien Ruimtelijk Plan en de verhouding tot het project Vlaamse Baaien.

Vraag – Antwoord

-Vraag om uitleg aan de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het marien ruimtelijk plan.

Vraag – Antwoord

– Actuele vraag tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de federale plannen voor de aanleg van een energie-eiland voor de kust en de mogelijke gevolgen hiervan voor het project Vlaamse Baaien van de Vlaamse Regering.

Vraag – Antwoord
Video Plenaire Vergadering:

– Mondelinge vraag aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «de energie-eilanden voor onze kust. (Senaat)

Vraag – Antwoord

– Vraag om uitleg  aan de heer Johan Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over «een energie-eiland voor de kust. (Senaat)

Vraag – Antwoord

2011-2012

– Actuele vraag tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over mogelijk negatieve effecten van de strandbeveiligingswerken in het kader van de kustverdediging.

Vraag – Antwoord

– Schriftelijke vraag aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, over de stand van zaken van het project Vlaamse Baaien 2100.

Vraag – Antwoord

– Schriftelijke vraag aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken, betreffende de agenda van het congres “Superstormen en hoe ons te beschermen”.

Vraag – Antwoord

2009 – 2010

– Actuele vraag aan mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken over de concretisering van het project Vlaamse Baaien 2100.

Vraag – Antwoord

Advertentie