Mening

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator (N-VA) volgt het dossier van de eilanden voor de kust op de voet. Wat het energie-eiland betreft, vindt hij Wenduine geen goede plaats, wegens te dicht bij de kust. Hij vroeg op 6 juni 2013 aan federaal vicepremier Johan Vande Lanotte alternatieve locaties op te nemen in zijn Marien Ruimtelijk Plan. Bijvoorbeeld de Thorntonbank. Vande Lanotte nam Zeebrugge op als extra locatie, maar schrapte Wenduine niet en wou van de Thorntonbank niet  weten.

Wilfried Vandaele: “In het Marien Ruimtelijk Plan (MRP), waarin wordt aangegeven wat waar kan in het Belgische deel van de Noordzee, stond aanvankelijk één zone ingekleurd waar een energie-eiland kan komen. Die zone ligt op 3 km voor de kust van Wenduine (De Haan), op de Wenduinebank. Als je weet dat het eiland een diameter heeft van 1,5 km en 15 meter hoog is, dan is 3 km erg dicht. Zeg maar: te dicht. Ik heb hier al vele parlementaire vragen over gesteld aan Vande Lanotte in de senaat en aan Crevits in het Vlaams parlement. Vlaanderen heeft immers ook plannen voor kunstmatige eilanden voor onze kust (“De Vlaamse Baaien”), en daar zit ook een energie-eiland bij. Dat eiland zou echter op de Thorntonbank komen, waar de windmolenparken zich nu bevinden, op meer dan 30 km voor de kust.”Met medewerking van de Vlaamse regering stelde het Milieu- en energie technologie Innovatieplatorm (MIP) een studie op over de mogelijkheden van een energie-eiland. Het MIP vindt dat zo’n eiland er best komt voor Zeebrugge. Op de tweede plaats komt de Thorntonbank. Wenduine wordt in de studie niet eens bestudeerd als mogelijkheid.
Vandaele volgde die redenering van de MIP-studie en op Vandaeles vraag in de senaat zegde Vande Lanotte toe naast de reeds ingetekende zone voor Wenduine in het MRP een tweede zone te zullen intekenen voor Zeebrugge.Vandaele: “ik vond en vind Zeebrugge een logischer plaats, ook al omdat de haven daar al ligt en het eiland daarbij kan aansluiten. Mijn verwachting was dus dat het eiland niet voor Wenduine, maar wel voor Zeebrugge zou komen. Of wat mij betreft: nog beter op de Thorntonbank, maar dat wil Vande Lanotte blijkbaar niet.“Groot was nu Vandaeles verbazing toen hij Vande Lanotte in de senaat hoorde zeggen dat hij het eiland niet wil verschuiven van Wenduine naar Zeebrugge, maar twee eilanden wil.
Wilfried Vandaele: “Ter hoogte van Zeebrugge zou het eiland zo’n 862 miljoen euro kosten. Dieper in zee komt men aan 1,2 miljard euro.  De jaarlijkse exploitatiekost schommelt tussen 7,5 en 8 miljoen euro. Het eiland voor Wenduine vind ik echt geen goed idee. Hoe dichter bij de kust, hoe goedkoper om zo’n eiland te bouwen. Het water is er immers minder diep. Hoe dichter bij de kust, hoe sterker echter ook de tegenargumenten: gevaar op algenvorming en visuele hinder. Die argumenten gelden trouwens niet alleen voor Wenduine maar ook voor Zeebrugge.”Daarom vindt Vandaele dat alles goed moet worden onderzocht en dat er zeker geen negatieve effecten mogen zijn op het toerisme.

Bent u akkoord met deze mening dan kan u via deze link bezwaar maken via het Openbaar Onderzoek.

Advertentie