Openbaar onderzoek Marien Ruimtelijk Plan

Iedereen kon zijn bevindingen en opmerkingen over het Marien Ruimtelijk Plan en het Milieueffectenrapport over maken via het Openbaar Onderzoek:

Alle opmerkingen en bevindingen moesten uiterlijk op 29 september 2013 om 24u in hun bezit zijn.

Onderstaande links geven u toegang tot het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) en het Milieueffectenrapport:

– Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan

Bijlagen:

– Bijlage 1: Ruimtelijke analyse van de zeegebieden

– Bijlage 2: Langetermijnvisie, doelstellingen, indicatoren en ruimtelijke beleidskeuzes

– Bijlage 3: Acties tot uitvoering van het marien ruimtelijk plan

– Bijlage 4: Kaarten

– Milieueffectenrapport van het ontwerp van marien ruimtelijk plan (MER)

Advertentie