Haalbaarheidsrapport 2013: Het Energieatol – Energieopslag in de Noordzee

Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform MIP3 haalbaarheidsstudie:

“Het Energieatol – Energieopslag in de Noordzee” April 2013. Eindrapport
Ecorem: Aartselaar. 117 pp.

Klik hier: Haalbaarheidsrapport 2013