Zandopspuitingen of eilanden? Golfbrekers Wenduine worden versterkt

Op 15 maart hield de N-VA van De Haan-Wenduine opnieuw een gespreksavond over de kustbescherming.  220 mensen zakten daarvoor af naar d’ Annexe. Sinds 2013 organiseerde Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele al 5 info-avonden over het energie-atol voor onze kust, de zeespiegelstijging, enz. Nu ging het specifiek over de vraag of zandopspuitingen zin hebben en of er betere methodes bestaan.

Voor het Agentschap Maritieme Dienstverlening Kust (MDK) van de Vlaamse overheid namen Elias Van Quickelborne en Daphné Thoon het woord. Van Quickelborne is als projectingenieur verantwoordelijk voor de werken in en rond het Zwin, maar ook voor de zandopspuitingen voor De Haan. Daphné Thoon is eveneens projectingenieur bij MDK en speelde een thuismatch: zij is geboren en getogen in De Haan; haar vader Danny is ploegbaas bij de Technische Dienst van de gemeente.

Beide sprekers legden uit waar de zwakke schakels zitten in de kustverdediging. Wenduine is zo’n zwakke schakel. Ze gaven een overzicht van de werken die de voorbije jaren zijn uitgevoerd in het Masterplan Kustveiligheid, dat onze kust moet beschermen tegen stormen die één keer om de duizend jaar kunnen voorkomen. Die bescherming is nodig, want niet alleen de kust maar ook de polders (tot voorbij Brugge) kunnen overstromen. De meeste werken zijn al uitgevoerd (bv de nieuwe dijk met keermuur in Wenduine), zijn bezig (bv. de spuikom in Blankenberge), of staan in de startblokken (bv. de stormvloedkering in Nieuwpoort). In de nabije toekomst worden de golfbrekers in Wenduine nog versterkt of komen er nieuwe bij. Mensen vragen zich dikwijls af of het geen zotte kosten zijn om extra zand op de stranden te brengen als het nadien weer wegspoelt. Na de storm Dieter vorig jaar werden 1,5 miljoen m3 zand aangevoerd. De sprekers legden uit dat de methode wel degelijk zinvol blijft.” In de zandwingebieden voor onze kust is er minstens nog zand genoeg tot 2100”, zei van Quickelborne. Thoon: “Maar er worden ook experimenten gedaan met andere methodes, bv. het aanvoeren van zand voor het strand, onder de waterlijn, i.p.v. op het strand”. En voor de toekomst overweegt men de zandbanken voor de kust op te hogen tot eilanden of duinengroei op gang te brengen voor de dijk i.p.v. er achter.

Krien Hansen, beleidsmedewerker Noordzee bij Natuurpunt, pleitte ervoor om de natuur meer vrij spel te geven, zodat er automatisch duinvorming kan komen. Opwaaiend zand wordt nu verwijderd omdat het op de dijk, op de weg of tegen de huizen terecht komt. Als er meer plaats zou zijn, zou dat zand kunnen blijven liggen en zouden er vanzelf duinen ontstaan. De verzanding van de Koninklijke Baan achter de duinen zou in dat opzicht een goede zaak zijn. Maar vandaag scheppen we alles weg. “Zelfs als er zich vandaag op het strand nieuwe duintjes vormen, dan worden die effen getrokken omdat de toeristen zogezegd een vlak strand willen”, zegt Hansen. Met een andere ruimtelijke ordening aan de kust zou een heel andere aanpak mogelijk worden.”Dat is echter niet voor morgen maar voor de lange termijn”, beseft ook Krien Hansen.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger, gaf tot slot een stand van zaken van het “energie-atol”. De baggeraars willen een kunstmatig eiland van 4 km lang op 2,5 km breed bouwen op 5 km voor de kust van De Haan, op de Wenduinebank. Vandaele verhinderde in 2015 dat de federale regering een concessie zou toekennen. Hij had immers een fout ontdekt in het dossier. Intussen vroegen de baggeraars Europese subsidie aan. Vandaele was er destijds in geslaagd in het “Marien Ruimtelijk Plan” ook een zone voor energieopslag te voorzien bij de haven van Zeebrugge. Onlangs verklaarden de baggeraars bereid te zijn het eiland indien nodig bij de haven van Zeebrugge te bouwen, zoals Vandaele voorstelde. Daar rijst intussen een groot probleem: door de aanleg van het eiland daar, zou er een sterke stroming ontstaan die de scheepvaart kan belemmeren.

Momenteel wordt een nieuw Marien Ruimtelijk Plan voorbereid, dat in het voorjaar ter inzage van de bevolking wordt gelegd. “Het is afwachten welke zones daar nu in worden afgebakend voor het eiland”, besluit Vandaele. Zelf blijft hij zich in elk geval verzetten tegen het eiland voor De Haan.

Er kwam een spervuur van vragen uit de zaal. De teneur was duidelijk: de inwoners van De Haan blijven gekant tegen het energie-eiland.

IMG_6032

Energie-eiland voor Zeebrugge i.p.v. De Haan?

De baggeraars DEME en Jan De Nul, verenigd in de groep iLand, dienden enkele jaren geleden een plan in om een “energieatol” te bouwen voor de kust van de Haan, op de Wenduinebank.  De plaatselijke N-VA organiseerde toen enkele informatie-avonden waarop de initiatiefnemers, energiedeskundigen en zeespecialisten het woord kregen. Het eindoordeel van het aanwezige publiek was duidelijk: een energie-eiland bouwen voor de kust van De Haan, is geen goed idee. De vragen over het vis- en garnalenbestand op de Wenduinebank, de invloed van de stromingen op de kustlijn, en de impact op het toerisme, bleven immers onbeantwoord. Ook de visuele hinder van het 1,5 kilometer brede en 2,8 km lange eiland, op amper 4 km uit de kust, maakte mensen bezorgd.

Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) nam het dossier “mee naar Brussel” en slaagde erin de bouw tegen te houden. Hij ontdekte immers een fout in het concessiedossier. Van meet af aan stond Vandaele op het standpunt dat het atol beter bij de haven van Zeebrugge zou worden gebouwd. Bij het tot stand komen van het eerste Marien Ruimtelijk Plan (MRP) slaagde hij er dan ook in een extra zone voor een eventueel energie-eiland in te kleuren voor Zeebrugge. Aanvankelijk was enkel De Haan ingekleurd. “Aangezien in Zeebrugge toch een havenuitbreiding gepland is, kan men daar twee vliegen in één klap slaan”, was Vandaeles stelling. Bovendien: als het eiland los voor de kust ligt, is het een federale, Belgische bevoegdheid, maar als het aan de haven vasthangt, is het een bevoegdheid van de Vlaamse overheid. Dat laatste vindt Vandaele logischer.

Nu maakte iLand bekend dat het inderdaad bekijkt om het eiland voor Zeebrugge te bouwen i.p.v. voor De Haan. Het bedrijf mikt op Europese subsidies en wil het eiland nu ook combineren met o.a. aquacultuur.

Wilfried Vandaele: “Dat de baggeraars nu mikken op Zeebrugge, vind ik een stap in de goede richting. Het is in ieder geval een logischer inplantingsplaats. Maar de zone voor De Haan blijft op het huidige Marien Ruimtelijk Plan nog steeds ingekleurd als zone voor energie-opslag. We weten dat iLand overweegt een tweede eiland te bouwen als het eerste lukt. De procedure om het MRP te herzien, loopt momenteel. In het voorjaar van 2018 wordt het publiek hierover geraadpleegd.”

Artikel De Tijd, 16 december 2017

iLand

Rechten op foto bij iLand

Herziening Marien Ruimtelijk Plan

Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP), dat o.m. de zones vastlegt waar energie-eilanden kunnen komen voor onze kust, wordt momenteel herzien.

Het Koninklijk Besluit voor een nieuw MRP werd op 14 november bezorgt aan de raadgevende commissie (zowel op Vlaams als Federaal niveau). Deze raadgevende commissie heeft 30 dagen de tijd om een niet bindend advies uit te brengen. De bedoeling is dat het Koninklijk Besluit in februari-maart 2018 naar de ministerraad gaat. Een publieksconsultatie volgt dan rond de zomer van 2018.