Marien Ruimtelijk Plan vanaf 20 maart in werking

Op 20 maart 2020 treedt het Marien Ruimtelijk Plan in werking. Vanaf die datum kunnen gebruikersvergunningen worden aangevraagd en afgeleverd voor de vijf zones voor Commerciële en Industriële Activiteiten (CIA’s). Een van die zones bevindt zich voor de kust van De Haan.

Een mogelijke kandidaat voor deze zone is het MFiLand-project. Dat project onderzocht tussen april en november 2019 de mogelijkheden om een multifunctioneel eiland te bouwen voor onze kust.  DEME, Jan De Nul, Sioen en Econopolis werken nog aan de conclusies over de technische en economische haalbaarheid. Voor de inwoners en bezoekers van De Haan alvast een nieuwe reden om zich ongerust te maken.

Advertentie

Nieuw Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Hieronder kan u het nieuw Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 terugvinden. Daarnaast is er ook een overzicht met enkele kaarten, de langetermijnvisie, de ruimtelijke analyse van de zeegebieden en de acties tot uitvoering van het Marien Ruimtelijk Plan.

Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Komt er een multifunctioneel eiland voor onze kust?

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters steunt de cluster met werkingsmiddelen en extra projectmiddelen. Muyters: “Het engagement dat we als Vlaamse overheid aangaan is niet min: het gaat om maximaal 500.000 euro per jaar en dat voor een termijn van 10 jaar. Daarnaast zal er dit jaar ongeveer 80 miljoen euro ter beschikking zijn voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen.

Bagger- en waterbouwgroep Deme wil een project indienen, maar wel voor een multifunctioneel eiland op zee, dat breder gaat dan alleen energie opwekken.”Energie blijft belangrijk, maar er zijn ook mogelijkheden voor aquacultuur, waterstof en ontzilting en kustveiligheid”, zegt Johan Maes van Deme. “We willen nu alles samen brengen en kijken of zo’n multidisciplinair eland mogelijk is”.  Ook de groep Colruyt die samen met textielbedrijf Sioen ook al mosselen kweekt op zee, denkt verder over aquacultuur.

De Vlaamse regering koestert al lang plannen met waterstof. Een waterstoffabriek, desnoods op een eiland in zee, komt ook tegemoet aan de klimaatuitdagingen.

Bron: https://www.focus-wtv.be/nieuws/komt-er-een-multifunctioneel-eiland-voor-de-kust

Energie-eiland kan de burgers meer dan 1 miljard euro kosten.

Vandaele: energie-eiland kan de burgers meer dan 1 miljard euro kosten. Tommelein vergist zich als hij zegt dat de mensen niet zullen mee betalen voor het energie-eiland

De concessie-aanvraag voor het energie-eiland voor De Haan ligt op de tafel van de federale regering. Bart Tommelein (Open VLD) verzet hemel en aard om het project er door te krijgen ondanks weerstand bij zijn coalitiepartners.

De inwoners en de politieke partijen van De Haan zijn  gekant tegen het eiland, dat 4,5 km lang wordt, 2,5 km breed en 10 meter hoog, en op 4 km voor de kust van De Haan ligt.

Al bijna 3 jaar geleden startte Haans oppositieleider Wilfried Vandaele, tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en senator (N-VA),  met informatiecampagnes voor de bevolking. Hij blijft vrezen dat de gewijzigde stromingen het strand zullen afkalven op de ene plaats en zandophopingen zullen veroorzaken op andere plaatsen. Er gaan ook visgronden verloren (garnaal op de Wenduinebank) en er is de vrees voor visuele hinder.

Maar Wilfried Vandaele komt nu met een nieuw argument op basis van vertrouwelijke informatie die hij kon inkijken: volgens hem zal het eiland de mensen een hoop geld kosten.

Tommelein liegt dus als hij blijft  herhalen dat het eiland de elektriciteitsverbruiker geen euro zal kosten. Vandaele beaamt dat er inderdaad geen groene stroomcertificaten komen omdat het hier niet om energieproductie gaat, maar om opslag. Maar hij wees er wel al eerder op dat de Participatie Maatschappij Vlaanderen, een investeringsvehikel van de overheid, in het project stapte. Weliswaar geen subsidie, maar toch een vorm van steun waar de overheid tussen zit.

Maar, zegt Vandaele nu,: er is meer. En hij haalt het zwaar geschut boven:  “het bedrijfsplan dat iLand voorlegt, gaat ervan uit dat  Elia gedurende de voorziene levensduur van het project een gegarandeerde prijs betaalt voor de geleverde energie die oploopt tot 250% van de huidige marktprijs. Deze kost wordt verrekend in de transmissienettarieven die betaald worden door de ondernemingen en de burger.”

De Vlamingen krijgen dus een huizenhoge factuur voorgeschoteld voor het energie-atol. Als we dat doen,  gaan we de weg op van de zonnepanelen, die ons door oversubsidiëring handenvol geld hebben gekost.”

De “wet diverse bepalingen inzake energie” van 8 mei 2014 en de concessievoorwaarden stellen duidelijk dat er geen enkele financiering mag komen van de overheid noch van de elektriciteitsverbruiker. “Volgens mij  is aan deze voorwaarden niet voldaan en kan de concessie dus niet worden toegestaan”, zegt Vandaele.

Vandaele: de mooie praatjes van  staatssecretaris Tommelein dat de mensen niet zullen moeten betalen voor het project, stroken dus niet met de waarheid. “Als Tommelein erin slaagt dit project door de strot van de regeringspartners te duwen, dan moeten de mensen weten welk prijskaartje er aan vasthangt”, besluit Vandaele.

Kustforum 2015

Op 17 maart 2015 had in d’Annexe De Haan het Kustforum plaats. Lieven Verstraete legde de aanwezige ministers o.m. vragen voor over het energie-atol. Federaal staatssecretaris Tommelein pleitte andermaal voor, maar de Vlaamse ministers Schauvliege en Weyts waren kritischer.

De regeringspartijen op federaal niveau overleggen dezer dagen over de concessieaanvraag van iLand. De beslissing moet vallen voor 30 maart.

Verslag: infoavond Energie-atol 5 maart

Op 5 maart had in de sporthal van De Haan nog eens een infoavond plaats over het energie-atol voor de kust van De Haan. De voorbije 2 jaar hield  N-VA De Haan-Wenduine al 3 keer een informatieavond over het thema, maar dit keer nam het gemeentebestuur het initiatief. Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD)  schetste de te volgen procedures en de verantwoordelijken van baggeraar DEME legden nog eens uit hoe zij het eiland willen bouwen.

Momenteel loopt de concessie-aanvraag. Staatssecretaris Tommelein liet er weinig twijfel over bestaan dat die concessie  eind maart ook daadwerkelijk zal worden toegekend. Daarna moeten de initiatiefnemers alle effecten op het milieu en de stromingen laten onderzoeken. “Als de studies negatief zijn, zal ik geen bouw- en milieuvergunning geven”, zei Tommelein. Maar in zijn uiteenzetting en uit de vaak agressieve manier waarop hij de vragen uit het publiek beantwoordde, bleek duidelijk dat Tommelein een groot voorstander is van het energie-atol voor De Haan.

“In het kader van het openbaar onderzoek voor het Marien Ruimtelijk Plan, dat de zone afbakent waar het eiland kan komen,  is iedereen duidelijk geïnformeerd geweest en konden alle mensen van De Haan bezwaar indienen”, zei Tommelein. Wilfried Vandaele (N-VA) reageerde hier vanuit het publiek op dat de mensen helemaal niet geïnformeerd werden over dat openbaar onderzoek. De federale overheid had het onderzoek enkel kenbaar gemaakt op de website. Het was Vandaele zelf die via parlementaire vragen, informatieavonden en persartikelen de aandacht vestigde op het dossier, waarna inderdaad ook bezwaren zijn ingediend.

Op voorstel van Vandaele heeft de gemeenteraad van De Haan toen ook een motie aangenomen om grote ongerustheid te uiten over het Marien Ruimtelijk Plan. Later diende het schepencollege ook een bezwaarschrift in. Tommelein was bijzonder scherp voor zijn partijgenoten van Bewust in het Haanse schepencollege: als de bevolking onvoldoende is geïnformeerd, dan is dat de schuld van het schepencollege. En het schepencollege had maar harder moeten protesteren toen het Marien Ruimtelijk Plan werd opgesteld. Ook de N-VA kreeg van Tommelein een veeg uit de pan. Hij vermeldde er echter niet bij dat de N-VA geen deel uitmaakte van de federale regering toen die het Marien Ruimtelijk Plan goedkeurde en de zone voor een energie-atol voor De Haan afbakende. Open VLD was toen wel lid van die regering.

Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) meldde dat alle partijen in de gemeenteraad van De Haan –  zijnde Bewust ’12, N-VA-SAMEN en LB – zich gezamenlijk kanten tegen de komst van het energie-atol voor De Haan. Enkel de SP.A wenst zich afzijdig te houden. De genoemde partijen  zijn zeer bezorgd over het effect van het eiland op de stromingen, op de visgronden, de scheepvaart en het toerisme. De gemeente zal een beroep doen op juridische bijstand om de procedures die aan de bouw van het eiland voorafgaan, door te lichten en zo nodig acties te ondernemen die de bouw ervan moeten verhinderen. Klik hier voor de tekst.

Informatieavond energie-atol 5 maart

Nadat de N-VA De Haan-Wenduine al 3 informatie-avonden organiseerde over de mogelijke bouw van eilanden voor onze kust, organiseert nu ook het gemeentebestuur van De Haan een informatieavond over het thema.

Op 5 maart, om 20u, in de Sporthal van De Haan (Nieuwe Steenweg). Iedereen welkom.

Onder de sprekers is Bart Tommelein, staatssecretaris voor de Noordzee en groot voorstander van het eiland.
Wij zullen er alvast zijn en we zullen onze kritiek op het energie-eiland voor De Haan niet sparen.

Advies Vlaamse regering energie-atol

De Vlaamse regering gaf op 10 februari een advies over het energie-atol. “Voorwaardelijk positief”, merkt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele echter op.  Volgens hem was met name het Vlaamse advies “erg kritisch”, met onder meer vragen bij de impact op de scheepvaart, de kustveiligheid, het natuurbeheer en de visserij.

Wilfried Vandaele werd hierover geïnterviewd door Focus-WTV. Klik hier.

Inzending: ‘waarneembare realiteit’

Marc Janssens (De Haan) stuurde ons deze foto, met de volgende uitleg: “Strandpost 6 (Koerslaan) te Bredene kijkend naar de Oostdam te Oostende, dam gelegen op 4,700 meter vanuit opnamepunt. Foto genomen op zondag 11 januari 2015 bij stormwind uit het westen en dus aanschietende zee. Deze Oostdam heeft een hoogte van 7,5 meter boven het TAW (dus heel wat lager dan het Energie-atol). Op het ogenblik van het nemen van de foto was het zeewater ongeveer 1 meter boven het TAW. Deze foto is genomen vanop het strand. De Oostdam was dan op dit ogenblik bij dit stormweer ongeveer 6 à 6,5 meter boven zeeniveau. Dit is de nu waarneembare realiteit”.

© Marc Janssens (De Haan)

© Marc Janssens (De Haan)