Energie-eiland moet nog heel wat boeien ronden

Met de relancemiddelen om onze economie en samenleving van Covid-19 een extra stimulans te geven, wil de federale regering ook een “energie-eiland” subsidiëren. Het zou de bedoeling zijn dat eiland dicht bij de windmolenparken te leggen om daar de energie samen te brengen in een zogenoemd “stopcontact” op zee. Op het eerste gezicht dus geen gevaar dat het eiland voor de kust van De Haan komt, maar voorzichtigheid is altijd geboden…

Advertentie