Marien Ruimtelijk Plan: gemeenteraad volgt negatief advies Vandaele

Momenteel loopt het openbaar onderzoek over het tweede Marien Ruimtelijk Plan (MRP). Het eerste MRP maakte het mogelijk dat voor De Haan een “energie-atol” zou komen. Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) slaagde er toen in dat eiland tegen te houden omdat er een fout zat in de concessieaanvraag van de baggeraars.

In het nieuwe MRP is er geen sprake meer van een energie-atol maar wel van een “commerciële en industriële zone”. Wilfried Vandaele: “Dat is eigenlijk nog slechter, want nu kan er van alles komen voor onze kust. De zone is wel wat opgeschoven in de richting van Bredene, maar gerustgesteld zijn we zeker niet”.

Maandag kregen de gemeenteraadsleden van De Haan uitleg van het door de gemeente aangestelde studiebureau RoyalHaskoning en legde het schepencollege een voorstel van tekst neer dat als bezwaar namens de gemeente aan staatssecretaris Debacker overgemaakt zou worden.

Wilfried Vandaele: “Voor het vorige MRP bracht de gemeenteraad op mijn verzoek een negatief advies uit, maar de Bewustmeerderheid in het schepencollege veranderde dat achter de rug naar een “voorwaardelijk positief” advies: ze gingen akkoord dat er een eiland zou komen als er bootjes met toeristen naartoe konden varen. Het ontwerp van advies dat maandag werd voorgelegd was in hetzelfde bedje ziek. De gemeente verzette zich niet principieel tegen de commerciële en industriële zone, maar vroeg extra voorwaarden op te leggen”.

Vandaele herschreef enkele passages in de tekst van Haskoning en de gemeenteraad keurde die nieuwe tekst nu goed. Daarin vraagt de gemeenteraad dat de commerciële en industriële zone geschrapt zou worden in het MRP. Als dat niet gebeurt, moet als voorwaarde opgelegd worden dat er geen enkele vaste of drijvende constructie kan komen die de fauna of flora onder of boven water aantast, het open zicht belemmert of de bestaande activiteiten hindert.

Ook vraagt de gemeente dat er door de nieuwe stortplaats voor baggerslib, die dichter bij De Haan komt dan vroeger, geen slibdeeltjes zouden aanspoelen op ons strand.

Wilfried Vandaele zei tevreden te zijn dat de gemeenteraad zijn negatief standpunt heeft gevolgd.

Beslissing gemeenteraad 20.09.2018 – extract GR

 

 

Kaart Kust_zone De Haan

Advertentie