Herziening Marien Ruimtelijk Plan

Het Marien Ruimtelijk Plan (MRP), dat o.m. de zones vastlegt waar energie-eilanden kunnen komen voor onze kust, wordt momenteel herzien.

Het Koninklijk Besluit voor een nieuw MRP werd op 14 november bezorgt aan de raadgevende commissie (zowel op Vlaams als Federaal niveau). Deze raadgevende commissie heeft 30 dagen de tijd om een niet bindend advies uit te brengen. De bedoeling is dat het Koninklijk Besluit in februari-maart 2018 naar de ministerraad gaat. Een publieksconsultatie volgt dan rond de zomer van 2018.

Advertentie