Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026

Het Marien Ruimtelijk Plan legt vast welke activiteiten waar kunnen in het Belgische deel van de Noordzee. Het huidige marien ruimtelijk plan werd aangenomen in 2014 en loopt voor een periode van 6 jaar. Tegen 2020 moet er dus een nieuw plan zijn voor de periode 2020-2016.
In februari 2017 gaf staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer het startschot voor de herziening van het MRP. Op het startevenement werden alle stakeholders uitgenodigd en kregen ze informatie over het herzieningsproces en de concrete timing.

Timing:
– Stakeholderbevraging tot 30 april 2017 via Formulier
– Opmaak voorontwerp nieuw MRP: mei-augustus 2017
– Raadgevende commissie (Vlaams+ Federaal): september – november 2017
– Politieke validatie: december 2017- januari 2018
– Publieksconsultatie – 60 dagen: april-mei 2018
– Finaliseren van het nieuwe MRP in 2019

Tot slot werd ook een stand van zaken gegeven van het huidige MRP.

Hierbij een link naar de presentaties van het startevenement:

– Verhouding MRP en Noordzeevisie 2050: Presentatie
– Overzicht herzieningsproces en timing: Presentatie
– Stand van zaken huidig marien ruimtelijk plan: Presentatie

Advertentie