Proefeiland Vlaamse baaien in de maak

Vlaams minister Weyts en federaal staatssecretaris De Backer kondigden op 1 oktober 2016 op een persconferentie in Knokke-Heist aan dat er gewerkt wordt aan een proefeiland voor onze kust. Daarmee wil men nagaan of het aanleggen van kunstmatige eilanden kans op slagen heeft.
Op korte termijn zou een eiland worden gebouwd voor de kust van Knokke-Heist, in de richting van de grens met Nederland. Dat eiland zou op termijn langer kunnen worden zodat er een zone ontstaat met zwakke golfslag waarlangs binnenschepen van Zeebrugge naar de Westerschelde kunnen varen. Dat zou het veelbesproken Schipdonkkanaal overbodig maken. Voor de midden- of oostkust zijn momenteel geen eilanden gepland.

 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil onze kust ook op lange termijn beter beschermen tegen een stijgende zeespiegel. Het onderzoeksproject Vlaamse Baaien heeft veel voorbereidend studiewerk gedaan en stelt verschillende pistes voor, waaronder een kunstmatig eiland ter hoogte van Knokke-Heist. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) bekijkt of dit ingepland kan worden in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan.

De Vlaamse Regering werkt al langer aan meer kustveiligheid. Door dijken te verhogen, stranden breder te maken of stormvloedkeringen te bouwen wil Vlaanderen de kust- en Schelderegio beschermen tegen wateroverlast. De huidige maatregelen bieden bescherming tot 2050. Bevoegd minister Ben Weyts wil ook al verder kijken, tot 2100, en anticiperen op mogelijk meer pessimistische scenario’s, zoals een extreme stijging van de zeespiegel.

Vlaanderen wil nu structureel samenwerken met het federale niveau, dat bevoegd is voor de Noordzee. Dankzij de samenwerking met federaal staatssecretaris Philippe De Backer kan de kustbescherming in de toekomst eventueel zelfs uitgebouwd worden op zee. Dit met het oog op de meer pessimistische scenario’s, die rekening houden met een stijging van de zeespiegel met meer dan 80 cm. Een zeewering die een eind vóór de kustlijn wordt uitgebouwd kan ervoor zorgen dat we zelfs bij een sterke stijging van de zeespiegel geen terrein moeten prijsgeven aan de zee. Dat is één van de pistes die naar voor komt uit het voorbereidend onderzoeksproject ‘Vlaamse Baaien’.

Een eerste stap naar de zeewering op zee zou kunnen bestaan uit een kunstmatig proefeiland ter hoogte van Knokke-Heist. Dit pilootproject zou dan kunnen uitwijzen wat het effect is op het dempen van de golven en de beïnvloeding van de getijstroming. Het eiland zou ook de nieuwe thuis kunnen worden van de sternen, die hun huidige stek in de Haven van Zeebrugge moeten verlaten omwille van de uitbreidingsplannen van Fluxys. Een bijkomend voordeel van zo’n pilooteiland zou kunnen zijn dat dit later past in een nieuwe keten van niet-aaneengesloten eilanden voor onze kust. Zo zou in de toekomst binnenscheepvaart via de zee mogelijk kunnen worden.

Weyts heeft 8 miljoen euro vrijgemaakt voor verder studiewerk en het in kaart brengen van de zeebodem. Ook zullen vanaf nu verdere gesprekken worden opgestart met alle stakeholders en lokale besturen om ook hun visie en opmerkingen mee te nemen.

“We investeren in de toekomst – in dit geval zelfs de heel verre toekomst”, zegt Weyts. “Het is nooit te vroeg om ons te beginnen voorbereiden op wat komen kan. We moeten slimme oplossingen zoeken om ons op heel lange termijn te beschermen tegen het stijgende water. Ik ben blij dat staatssecretaris De Backer onze bondgenoot wil zijn”.

Nieuw Marien Ruimtelijn Plan

“Het idee komt op het juiste moment”, vindt staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer. “Ons huidig marien ruimtelijk plan, dat alle activiteiten op onze Noordzee in kaart brengt, loopt ten einde in 2020. Vanaf 2017 kunnen alle betrokken partijen ideeën aanbrengen voor het nieuwe plan. Een ecologisch en economisch evenwicht is daarbij cruciaal. Daarom ben ik blij dat ook Vlaanderen haar engagement toont om met de federale overheid samen te werken.”

Staatssecretaris De Backer gaat nu samen met alle stakeholders bekijken of het pilooteiland ingepast kan worden in het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan.

Vlaamse baaien korte termijnvlaamse-baaien-korte-termijn

Vlaamse baaien lange termijn

vlaamse_baaien-middenlange-termijn

Advertentie