Vandaele krijgt gelijk: Regering geeft geen concessie voor energie-eiland voor De Haan

Vlaams volksvertegenwoordiger en senator Wilfried Vandaele (N-VA) haalt – althans voorlopig – zijn slag thuis: de federale regering heeft de concessie voor het energie-atol voor De Haan niet goedgekeurd.

Al een drietal jaren volgt Wilfried Vandaele de plannen om voor de kust kunstmatige eilanden te bouwen, op de voet. Hij organiseerde verschillende info-avonden over het thema en schreef er artikelen over.  Samen met N-VA De Haan-Wenduine verzette Vandaele zich tegen de plannen om voor de kust van De Haan een eiland voor energie-opslag te bouwen,. Vele vragen bleven immers onbeantwoord: over de visuele hinder, over de invloed van de gewijzigde stromingen op zandafkalving en –ophoping, op de waterrecreatie, op de visgronden,  enz.

Staatssecretaris Bart Tommelein toonde zich een groot voorstander van het eiland en wou aan de initiatiefnemer iLand de concessie toewijzen om het eiland aan te leggen op de Wenduinebank voor De Haan. Tommelein beklemtoonde daarbij dat het eiland de mensen niets zou kosten.

Vandaele spitte het dossier tot op het bot uit en ontdekte dat de aanvraag van iLand de burger wel degelijk geld zal kosten.  iLand vraagt immers voor de geleverde energie een prijs die 250% bedraagt van de huidige marktprijs. De factuur kan oplopen tot 1 miljard euro. Maar daardoor voldoet het dossier van iLand volgens Vandaele niet aan de concessievoorwaarden. In die voorwaarden staat immers dat de overheid of de consument niet mag opdraaien voor de kosten.

De federale regering moest voor 17 april beslissen over het eiland, maar deelde uiteindelijk de visie van Wilfried Vandaele en verleende de concessie niet.

De plannen voor het eiland zijn echter nog niet helemaal van de baan: de regering gaf minister voor energie Marghem (MR) de opdracht na te gaan hoeveel energie gestockeerd moet worden en op welke manier dat het beste kan. Voor de zomer moet de knoop dan worden doorgehakt.

Wilfried Vandaele: “de eerste veldslag hebben we dus gewonnen, maar nog niet de oorlog”.

Vandaele voegt er wel aan toe dat er volgens hem zeer binnenkort goedkopere en efficiëntere manieren zullen zijn om energie op te slaan. Duitsland bv. investeert volop in krachtige batterijen. Die zouden op korte termijn energie veel efficiënter en goedkoper kunnen opslaan dan een eiland.

Advertentie