Energie-eiland kan de burgers meer dan 1 miljard euro kosten.

Vandaele: energie-eiland kan de burgers meer dan 1 miljard euro kosten. Tommelein vergist zich als hij zegt dat de mensen niet zullen mee betalen voor het energie-eiland

De concessie-aanvraag voor het energie-eiland voor De Haan ligt op de tafel van de federale regering. Bart Tommelein (Open VLD) verzet hemel en aard om het project er door te krijgen ondanks weerstand bij zijn coalitiepartners.

De inwoners en de politieke partijen van De Haan zijn  gekant tegen het eiland, dat 4,5 km lang wordt, 2,5 km breed en 10 meter hoog, en op 4 km voor de kust van De Haan ligt.

Al bijna 3 jaar geleden startte Haans oppositieleider Wilfried Vandaele, tevens Vlaams volksvertegenwoordiger en senator (N-VA),  met informatiecampagnes voor de bevolking. Hij blijft vrezen dat de gewijzigde stromingen het strand zullen afkalven op de ene plaats en zandophopingen zullen veroorzaken op andere plaatsen. Er gaan ook visgronden verloren (garnaal op de Wenduinebank) en er is de vrees voor visuele hinder.

Maar Wilfried Vandaele komt nu met een nieuw argument op basis van vertrouwelijke informatie die hij kon inkijken: volgens hem zal het eiland de mensen een hoop geld kosten.

Tommelein liegt dus als hij blijft  herhalen dat het eiland de elektriciteitsverbruiker geen euro zal kosten. Vandaele beaamt dat er inderdaad geen groene stroomcertificaten komen omdat het hier niet om energieproductie gaat, maar om opslag. Maar hij wees er wel al eerder op dat de Participatie Maatschappij Vlaanderen, een investeringsvehikel van de overheid, in het project stapte. Weliswaar geen subsidie, maar toch een vorm van steun waar de overheid tussen zit.

Maar, zegt Vandaele nu,: er is meer. En hij haalt het zwaar geschut boven:  “het bedrijfsplan dat iLand voorlegt, gaat ervan uit dat  Elia gedurende de voorziene levensduur van het project een gegarandeerde prijs betaalt voor de geleverde energie die oploopt tot 250% van de huidige marktprijs. Deze kost wordt verrekend in de transmissienettarieven die betaald worden door de ondernemingen en de burger.”

De Vlamingen krijgen dus een huizenhoge factuur voorgeschoteld voor het energie-atol. Als we dat doen,  gaan we de weg op van de zonnepanelen, die ons door oversubsidiëring handenvol geld hebben gekost.”

De “wet diverse bepalingen inzake energie” van 8 mei 2014 en de concessievoorwaarden stellen duidelijk dat er geen enkele financiering mag komen van de overheid noch van de elektriciteitsverbruiker. “Volgens mij  is aan deze voorwaarden niet voldaan en kan de concessie dus niet worden toegestaan”, zegt Vandaele.

Vandaele: de mooie praatjes van  staatssecretaris Tommelein dat de mensen niet zullen moeten betalen voor het project, stroken dus niet met de waarheid. “Als Tommelein erin slaagt dit project door de strot van de regeringspartners te duwen, dan moeten de mensen weten welk prijskaartje er aan vasthangt”, besluit Vandaele.

Advertentie