Verslag: infoavond Energie-atol 5 maart

Op 5 maart had in de sporthal van De Haan nog eens een infoavond plaats over het energie-atol voor de kust van De Haan. De voorbije 2 jaar hield  N-VA De Haan-Wenduine al 3 keer een informatieavond over het thema, maar dit keer nam het gemeentebestuur het initiatief. Staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein (Open VLD)  schetste de te volgen procedures en de verantwoordelijken van baggeraar DEME legden nog eens uit hoe zij het eiland willen bouwen.

Momenteel loopt de concessie-aanvraag. Staatssecretaris Tommelein liet er weinig twijfel over bestaan dat die concessie  eind maart ook daadwerkelijk zal worden toegekend. Daarna moeten de initiatiefnemers alle effecten op het milieu en de stromingen laten onderzoeken. “Als de studies negatief zijn, zal ik geen bouw- en milieuvergunning geven”, zei Tommelein. Maar in zijn uiteenzetting en uit de vaak agressieve manier waarop hij de vragen uit het publiek beantwoordde, bleek duidelijk dat Tommelein een groot voorstander is van het energie-atol voor De Haan.

“In het kader van het openbaar onderzoek voor het Marien Ruimtelijk Plan, dat de zone afbakent waar het eiland kan komen,  is iedereen duidelijk geïnformeerd geweest en konden alle mensen van De Haan bezwaar indienen”, zei Tommelein. Wilfried Vandaele (N-VA) reageerde hier vanuit het publiek op dat de mensen helemaal niet geïnformeerd werden over dat openbaar onderzoek. De federale overheid had het onderzoek enkel kenbaar gemaakt op de website. Het was Vandaele zelf die via parlementaire vragen, informatieavonden en persartikelen de aandacht vestigde op het dossier, waarna inderdaad ook bezwaren zijn ingediend.

Op voorstel van Vandaele heeft de gemeenteraad van De Haan toen ook een motie aangenomen om grote ongerustheid te uiten over het Marien Ruimtelijk Plan. Later diende het schepencollege ook een bezwaarschrift in. Tommelein was bijzonder scherp voor zijn partijgenoten van Bewust in het Haanse schepencollege: als de bevolking onvoldoende is geïnformeerd, dan is dat de schuld van het schepencollege. En het schepencollege had maar harder moeten protesteren toen het Marien Ruimtelijk Plan werd opgesteld. Ook de N-VA kreeg van Tommelein een veeg uit de pan. Hij vermeldde er echter niet bij dat de N-VA geen deel uitmaakte van de federale regering toen die het Marien Ruimtelijk Plan goedkeurde en de zone voor een energie-atol voor De Haan afbakende. Open VLD was toen wel lid van die regering.

Burgemeester Peter Breemersch (Bewust) meldde dat alle partijen in de gemeenteraad van De Haan –  zijnde Bewust ’12, N-VA-SAMEN en LB – zich gezamenlijk kanten tegen de komst van het energie-atol voor De Haan. Enkel de SP.A wenst zich afzijdig te houden. De genoemde partijen  zijn zeer bezorgd over het effect van het eiland op de stromingen, op de visgronden, de scheepvaart en het toerisme. De gemeente zal een beroep doen op juridische bijstand om de procedures die aan de bouw van het eiland voorafgaan, door te lichten en zo nodig acties te ondernemen die de bouw ervan moeten verhinderen. Klik hier voor de tekst.

Advertentie