Advies Vlaamse regering energie-atol

De Vlaamse regering gaf op 10 februari een advies over het energie-atol. “Voorwaardelijk positief”, merkt N-VA-parlementslid Wilfried Vandaele echter op.  Volgens hem was met name het Vlaamse advies “erg kritisch”, met onder meer vragen bij de impact op de scheepvaart, de kustveiligheid, het natuurbeheer en de visserij.

Wilfried Vandaele werd hierover geïnterviewd door Focus-WTV. Klik hier.

Advertentie