Energie-eiland dekt hele kust De Haan af

De N-VA van De Haan-Wenduine hield vrijdag haar derde informatieavond over het thema “kunstmatige eilanden voor de kust”. Nu ging het specifiek over het “energie-atol”. Uit de plannen van iLand, een initiatief van baggeraar DEME, blijkt dat het eiland op 5 km voor de kust van De Haan komt,  van aan het Zeepreventorium tot aan de Cabane (Wenduine). Bart Lippens, afdelingsvoorzitter: “Als plaatselijke N-VA-afdeling zijn wij de enige die al twee jaar geleden de aandacht vestigden op dit dossier. De plannen zijn al zeer ver gevorderd, maar de inwoners weten van niets”.

Een eerste avond ging over  het algemeen project “Vlaamse Baaien”, dat tegen 2100 een hele reeks kunstmatige eilanden wil leggen voor onze kust. Die eilanden moeten bijdragen aan de bescherming van onze kust tegen zware stormen en zouden verschillende functies krijgen: recreatie, haven voor schepen in nood, “stopcontact op zee” om de verschillende kabels van de windturbineparken samen te brengen… Eén van de eilanden zou dienen voor energie-opslag. Als de windmolens teveel energie produceren, zou er water uit het energie-atol worden gepompt en bij energietekort kan men het eiland weer laten vollopen waarbij het water turbines aandrijft en dus energie produceert. Oorspronkelijk tekende men het energie-eiland in vlakbij de Thorntonbank, waar de windmolens staan.

Toen de federale regering vorig jaar het “Marien Ruimtelijk Plan” opstelde, hield de N-VA opnieuw een informatie-avond. Toen bleken er twee zones voorbehouden te worden voor een energie-eiland. Nu echter veel dichter bij de kust: één bij de haven van Zeebrugge, en één op de Wenduinebank, vlak voor De Haan-Wenduine. Na de info-avond dienden vele inwoners bezwaren in, maar het Marien Ruimtelijk Plan werd door de vorige federale regering toch goedgekeurd.  Intussen diende DEME dit najaar plannen in om het energie-eiland voor De Haan ook echt te bouwen. Om die reden organiseerde de N-VA een derde avond, opnieuw voor een volle zaal.

Prof. Dr. Johan Driesen, energiedeskundige van de Universiteit Leuven,  legde uit dat onze energieproductie door het uitvallen van enkele kerncentrales met zowat een derde is verminderd. Dat volstaat niet meer om de vraag naar energie op te vangen. Energie invoeren uit Nederland en Frankrijk is een oplossing, maar als het bij ons koud is en we veel energie nodig hebben, is dat in die landen meestal ook zo. De hernieuwbare energie uit zonnepanelen en windturbines heeft het nadeel dat die niet altijd in dezelfde mate voorhanden is, bv. ’s nachts, als er geen zon is, bij windstil weer… Er zijn dus niet alleen pieken in verbruik, maar ook pieken in productie van energie. Een van de oplossingen om een teveel aan energie op te slaan, is een energie-eiland.

Frank Verschraegen en Johan Maes, verantwoordelijk voor het project van DEME/iLand, legden uit dat het project het makkelijkst en goedkoopst kan gebouwd worden voor De Haan. Zij dienden daarom een plan in en de federale regering zal daarover begin 2015 beslissen. De bouw zal 6 jaar duren en een paar miljard euro kosten. Het eiland zal een lengte hebben van 2,8 km en 1,5 km breed zijn. Rondom wordt een dijk gebouwd van 10 meter hoog en wordt een strand aangelegd van 800 meter breed. Volgens de bouwers zal het eiland nauwelijks zichtbaar zijn vanaf de kust en zal er natuurontwikkeling mogelijk zijn.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger: “hernieuwbare energie stockeren is zeker een goede zaak, maar over een eiland voor De Haan ben ik niet enthousiast. Ik had het eiland liever bij de Thorntonbank (op 40 km afstand), of bij de haven van Zeebrugge gezien. Onze gemeente biedt een ongehinderd vergezicht op de zee en ik vrees dat het eiland toch voor visuele hinder zal zorgen. Ook de invloed op de stromingen en de mogelijke gevolgen voor het toerisme tijdens de bouw baren me zorgen. Ik hoop dat alles echt zeer goed bestudeerd en afgewogen wordt”.

Vanuit het publiek kwamen heel wat vragen, o.m. van watersporters en mensen die op de dijk wonen. Zowat alle aanwezigen waren geschrokken van de grootte van het eiland en van de korte termijn waarop de werken van start kunnen gaan.

Presentatie projectverantwoordelijken iLand
Ziehier de belangrijkste slides die op de N-VA-informatie-avond van 5 december 2014 getoond werden door de projectverantwoordelijken van DEME/iLand. Met dank aan de heren Maes en Verschraegen voor het ter beschikking stellen van het materiaal.
Beeldmateriaal (op afbeelding klikken om te vergroten):

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

© Iland

Advertentie