Een eiland voor de kust van De Haan-Wenduine? N-VA De Haan-Wenduine niet enthousiast.

Op vrijdag 5 december 2014 houdt N-VA De Haan-Wenduine voor de derde keer een informatieavond over kunstmatige eilanden voor onze kust.

Op de vorige twee avonden, voor telkens meer dan 350 aanwezigen, uitte de N-VA-afdeling al haar bezorgdheid over de plannen. Ze vindt dat de effecten op de stromingen, op het leven in de zee, op het toerisme… nog onvoldoende duidelijk zijn. Daarom organiseerde de N-VA eerder al informatieavonden en volgt er op 5 december nog een.

Op de eerste avond gaf Wilfried Vandaele (N-VA), Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator, een algemene uiteenzetting over het dossier.  Daarna besprak Jan Seys, onderzoeker aan het Vlaams Instituut voor de Zee, de gevolgen van een eiland voor de kust op de stromingen en het leven in de zee.

Tijdens de tweede informatieavond, een jaar geleden, vernamen de aanwezigen o.a. hoe ver men stond in Vlaanderen met windenergie op zee. Gastspreker toen was Raoul Van Lambalgen van Electrawinds.

Wilfried Vandaele: “Op deze derde, wellicht afsluitende, info-avond wil N-VA De Haan-Wenduine nu de mensen aan het woord laten die klaar staan om de plannen voor een energie-eiland voor De Haan-Wenduine uit te voeren. Het gaat  de baggersector en de energiesector. We zullen dus gedetailleerde informatie krijgen uit de eerste hand”.

Gastsprekers zijn de heren Johan Maes en Frank Verschraegen van DEME/THViLand, namens de baggerfirma die het eiland voor De Haan wil bouwen. Professor Johan Driesen van de Katholieke Universiteit Leuven, geeft zijn visie als energiedeskundige.
De aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

Iedereen is welkom en de toegang is kosteloos. De infoavond heeft plaats op vrijdagavond 5 december, om 20u in zaal d’Annexe (Leopoldlaan 24, De Haan, achter het gemeentehuis).

Advertentie