Congres ‘Superstormen’

Op dinsdag 26 november 2013 vond in Blankenberge het tweede congres plaats over ‘Superstormen’.
Meer informatie hierover op volgende site: www.superstormen.be

Zie hier een reactie van Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (N-VA) op de voorstellen van Vlaams minister Hilde Crevits.

Wilfried Vandaele (N-VA): nog veel vragen bij kunstmatige eilanden

Op het tweede congres over Superstormen gisteren in Blankenberge werd er opnieuw een boompje opgezet over de mogelijke bouw van kunstmatige eilanden voor onze kust.

Wilfried Vandaele, Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator (N-VA) volgt dit dossier al jaren op de voet en bestookte zowel federaal minister Vande Lanotte als Vlaams minister Crevits al herhaaldelijk met vragen over het thema. Hij was ook schepen van Ruimtelijke Ordening in de kustgemeente De Haan en lanceerde onlangs zelfs de website www.kusteilanden.be.

Vandaele: “Enkele weken geleden vroeg ik in een parlementaire vraag nog aan minister Crevits welke conclusies de Vlaamse overheidsdiensten in hun studie trokken, maar de minister bleef het antwoord schuldig. Blijkbaar wou ze een en ander eerst vertellen op het congres van de baggeraars en niet in het parlement.”

Het plan Vlaamse Baaien wil via een aantal kunstmatige eilanden voor de kust Vlaanderen beschermen tegen de 10.000-jarige stormen. Die eilanden moeten ontstaan door bestaande zandbanken op te spuiten. Nochtans rijzen tal van vragen bij die plannen, bv. welke invloed zullen die eilanden hebben op de stromingen, op het leven in zee en op mogelijke algenbloei.

Wilfried Vandaele: “Ook is het nu al zonneklaar dat die eilanden onbetaalbaar zijn voor de overheid. Er zal dus samengewerkt moeten worden met de privésector, maar die zal enkel meedoen als er op die eilanden allerlei ontwikkelingen mogelijk zijn: appartementen bouwen, golfterreinen aanleggen, energiewinning en –opslag”. En dan rijst bv. de vraag of wie nu een appartementje op de dijk heeft van 1 miljoen euro met zicht op de open zee, het leuk zal vinden dat voor zijn neus een eiland komt met daarop ook appartementjes”. Alleen al het eiland voor De Haan zou 1 miljard euro kosten.

Vandaele besluit: “Ik hoop dat de overheidsdiensten zich hier objectief opstellen en de voor en tegens correct afwegen. Ik heb daar af en toe vragen bij. Als ik zie dat het bv. wat de mogelijke visuele hinder van het energie-atol voor De Haan betreft, het de simulatiebeelden zijn van de baggeraars die ook door de overheid gebruikt worden, dan roept dat vragen op. Ook de conclusie is blijkbaar dezelfde: het eiland zal niet zichtbaar zijn vanaf de kust. Als je weet dat de windturbines op de Thorntonbank , op 60 km afstand, wel zichtbaar zijn, hoe zou een eiland op 5 km dat dan niet zijn?”

Advertentie