Milieu-impact energie-eiland onvoldoende onderzocht

Het ontwerp van marien ruimtelijk plan voorziet de mogelijkheid van een energie-eiland voor de kust. Er zijn echter nog belangrijke vragen onbeantwoord. Gaat dit eiland wel blijven liggen? Hoe gaat de stabiliteit ervan op voorhand getest worden? Daarbij moeten ook de mogelijke effecten op de omliggende onderwatergebieden en soorten onderzocht worden, via kleinschalige experimenten die gepaard gaan met een monitoring van deze effecten. De impact van een energie eiland op het ecosysteem, de getijdewerking, zeestromingen, erosie en aanslibbing blijven tot nu toe immers onduidelijk. Ook de mogelijke effecten op de troebelheid van het water moeten onderzocht worden. Troebel water verstoort immers groei van plankton, wat de basis is van het ecosysteem (en dus ook van de mariene biotechnologie en visserij). Het milieueffectenrapport schiet op dit vlak tekort, doordat het geen concrete informatie hierover bevat. Dit wordt doorverwezen naar het project-MER.

bron: Natuurpunt, beleid.flits 392, 8 november 2013

Advertentie