Geslaagde informatieavond!

Op vrijdag 27 september 2013 had in zaal Wielingen te Wenduine de tweede informatieavond plaats over de kusteilanden, opnieuw voor een volle zaal.

Wilfried Vandaele (N-VA) gaf de recentste stand van zaken met betrekking tot het project Vlaamse Baaien, Marien Ruimtelijk Plan en het energie-eiland. Raoul van Lambalgen (Electrawinds) schetste de bredere context met betrekking tot de winning van windenergie op zee.

Informatieavond 27 september

Klik hier voor meer foto’s!

Locatie van het eiland:

© DEME

© DEME

 

Advertentie